HOME

บริษัท เอส.เอส. มาสเตอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนออกสินค้าแบบครอบคลุม หรือ One Stop Service ให้กับลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า,ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) สามารถออกสินค้าไปจำหน่าย หรือผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และ ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ เพื่อให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ การนำเข้า การผลิต และการส่งออก

บริษัทฯ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพโดยผู้บริหารที่มีความชำนาญยาวนาน ทั้งทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ งานพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้า และ การส่งออก การประสานงานกับสายเรือ (Agent) หรือตัวแทนสายเรือ (Freight Forwarder) การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และ การให้คำปรึกษาด้านการส่งออก และ นำเข้า ด้วยแนวคิดและวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เข้ากับสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบัน เราไม่ยึดติดกับเกณฑ์เดิมๆ ที่อาจทำให้งานด้อยประสิทธิภาพลง เราเชื่อว่าในสถานการณ์ต่างกัน ตัวแปรต่างกัน ทางแก้ย่อมต่างกันเ ช่นกัน ดังนั้น วิธีการต้องพร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

เรามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์ และคงไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีผลกำไรมากขึ้นจากการดำเนินธุรกิจทั้งหมดนี้เพื่อตอบแทนความมั่นใจ และ ไว้วางใจที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ดังวิสัยทัศน์ของเรา คือ ความสำเร็จของเรามิใช่เพียงการทำงานให้จบ แต่ต้องมาพร้อมกับ “ความพึงพอใจของลูกค้า” ด้วย

บริการของเรา

บริการผ่านพิธีการสินค้าทางอากาศ ขาเข้า – ขาออก

บริการผ่านพิธีการสินค้าทางเรื ขาเข้า – ขาออก

บริการผ่านพิธีการศุลกากร ประสานงานติดต่อส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินเรื่องนำเข้า และคำนวณภาษีอากรโดยระบบ Paperless พร้อมคำนวณใช้จ่ายในการนำเข้าเบื้องต้น ปฏิบัติงานพิธีการตามขั้นตอนของกรมศุลกากร ติดต่อโดยผู้ชำนาญการผู้มากประสบการณ์เพื่อให้การติดต่อราชการเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

บริการขนส่งในประเทศ

บริการรถขนส่งสินค้าในประเทศ โดยรถหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละลักษณะ ทั้งรถบรรทุก 4 ล้อ , 6 ล้อ , รถพ่วง ฯลฯ และจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลุกค้าด้วยความปลอดภัยและรวดเร็ว

FREIGHT บริการจองเรือกับทุกสายเรือทุก PORT จัดเส้นทางการเดินเรือที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็ว

ติดต่อเรา

บริษัท เอส.เอส. มาสเตอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 97/218 ซอยโกสุมรวมใจ 39 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร 02-981-1018-9 แฟกซ์ 02-981-1020

E-MAIL : S.S.MASTER2017@HOTMAIL.COM

It is always going to be hard but if you truly feel that medicine is your calling, it will https://persuasivepapers.com/ professional dissertation writers also be worth it.